Viskafors Ögärdsvägen bostäder

Ombyggnad, bostäder

Viskafors Ögärdsvägen bostäder

Ombyggnad, bostäder

I Viskafors har D OFFICE på uppdrag av HSB ritat en ombyggnad från verksamhetslokaler till bostäder.

Alla projekt