Vidhöge aula

Ombyggnad

Vidhöge aula

Ombyggnad

Ombyggnad av befintligt aula för samling och musikundervisning.

Ny scen och nya musikstudios.

Målet var att skapa en varm miljö med fokus på naturmaterial med god ljudmiljö.

Alla projekt