Varberg Direkt

Om- & tillbyggnad

Varberg Direkt

Om- & tillbyggnad

D OFFICE arkitekter har på uppdrag av Varbergs kommun ritat en ny entré till Varberg Direkt i stadshus C. Med gemensamma kundservicelokaler för kommunen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten blir detta en knutpunkt för Varbergs kommun.

I projektet har det varit viktigt att skapa en synlig och tydlig entré för att framhäva verksamheten för kommuninvånarna.

D OFFICE har även arbetat med att ta fram ett förslag på ABW-kontor, där traditionella kontor kan omvandlas till en aktivitetsbaserad miljö.

Alla projekt