Tollered

Markanvisningstävling, bostäder

Tollered

Markanvisningstävling, bostäder

Tillsammans med Slottsviken fastighetsaktiebolag deltog D OFFICE arkitekter i en markanvisningstävling för att ta fram förslag på ett nytt bostadsområde i Tollered, Lerum.

Den nya bebyggelsen i förslaget samspelar med den traditionella, men har också en samtida prägel med öppna planlösningar och lekfulla fasader. Variation i kulörer och byggnadernas siluetter ger området en spännande karaktär värd att utforska vidare.

Alla projekt