Toleredskolan

Nybyggnad skola 7-9

Toleredskolan

Nybyggnad skola 7-9

På uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg har D OFFICE ritat en ny skola i Lundby. Här finns, förutom idrottshall, slöjd-, hemkunskap- och NO-salar, plats för 450 elever i åk 7-9, fördelade på 5 olika arbetslag.

Byggnaden hämtar inspiration från omkringliggande skolbyggnader från 50-talet, men har sin egen, samtida karaktär. Huset står på en sockelvåning i ljust tegel och resterande 3 våningar är klädda med tegelröda plåtromber som skapar ett livfullt skuggspel över fasaden.

Interiören har en varmgrå bas där varje avdelning har fått en tydlig temafärg i gult, orange, rött, lila och grönt, som återfinns i allt ifrån gradänger och väggar till elevskåp och nischer.

Visualisering: RÅformat

Alla projekt