Temperaturgatans förskola

Nybyggnad av förskola 6 avdelningar som generalkonsultuppdrag

Temperaturgatans förskola

Nybyggnad av förskola 6 avdelningar som generalkonsultuppdrag

I norra Länsmansgården i Göteborg har vi på uppdrag av Lokalförvaltningen ersatt en äldre paviljongförskola med en nybyggnad för 6 avdelningar och tillagningskök. Verksamheten har ett tydligt uttalat mål att arbeta med integration och att erbjuda tillgång till IT och annan media till barnen i den invandrartäta bostadsområdet. Huset har fått sin speciella utformning utifrån en önskan att samtliga barn i förskolan skall ha tillgång till egen lugn avskildhet i sin avdelning och samtidigt kunna samverka och öppna upp för nya kontakter i gemensamma projekt på det centrala torget.

Alla projekt