Telias kontor i Göteborg

Projektutveckling med lokalplanering, invändig miljö och inredning

Telias kontor i Göteborg

Projektutveckling med lokalplanering, invändig miljö och inredning

På uppdrag av TelaSonera har vi arbetat med samlokalisering av samtliga Telias arbetslokaler i Göteborgsområdet till ett kontorskomplex i kv Ceres i Gårda. Byggnaden inrymmer drygt 1300 arbetsplatser varav ca hälften iordningställts i en befintlig kontorsbyggnad och hälften finns i en tillbyggnad. Vårt uppdrag har varit att bygga och utforma den inre miljön i enlighet med Telias profilprogram, och vi har också arbetat med inredningsuppdraget.

Telias samlokaliseringsprojekt har bedrivits över hela landet, och vårt uppdrag har även rört andra orter i Västsverige.

Alla projekt