Tångudden

Om- och tillbyggnad av lokaler

Tångudden

Om- och tillbyggnad av lokaler

Tånguddens hamn ligger i direkt anslutning till Käringberget i Göteborg och övertogs av Fortifikationsverket när Röda Bolaget med lotsarna flyttade därifrån. För cirka 10 år sedan ansågs att Försvarsmaktens intressen inte längre hindrade att man öppnade området för civil offentlig verksamhet.

Vårt första projekt innebar att skissa en nybyggnad för Sjöfartsverket i samverkan med i huvudsak Kustbevakningen, Sjöräddningen, Flygräddningen och Göteborgs Hamn. Tanken är att man med samverkande myndigheter ska skapa ett Sjöfartscentrum.

Projektet startade 2005/6 med om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad för Sjöpolisen och Kustbevakningen. Projektet omfattade även nybyggnad av vissa komplementbyggnader som uppfördes med tillfälliga bygglov.


Alla projekt