Tångenskolan

Nybyggnad av skola

Tångenskolan

Nybyggnad av skola

Tångenskolan är en F-6 skola i Tuve-Säve för ca 350 elever. Skolan består av flera byggnader uppförda under olika perioder på 1900-talet.

Eleverna i åk 4-6 har sin undervisning i en paviljongbyggnad som behöver ersättas.

Vårt uppdrag från Göteborgs Stad har varit att disponera om skolan så att paviljongerna kan avvecklas, och att rita en ny byggnad för 2 arbetslag F-3 samt administration.

Vår ambition har varit att skapa en unik och lekfull byggnad som samtidigt är klassisk. Skolan har en omfamnande form, skyddade platser för de minsta barnen, flexibla lärandemiljöer och en småsklig fasadbearbetning som är intressant att utforska närmare.

Alla projekt