Talldungeskolan

Generalkonsultuppdrag ombyggnad skola

Talldungeskolan

Generalkonsultuppdrag ombyggnad skola

Anpassning till nya undervisningsformer för låg- och mellanstadium och tillbyggnad av kök som generalkonsultuppdrag.

Alla projekt