Syster Ainas gata

Generalkonsultuppdrag nybyggnad förskola

Syster Ainas gata

Generalkonsultuppdrag nybyggnad förskola

På Guldheden i Göteborg har vi för Lokalförvaltningen projekterat en liten förskola med 3 avdelningar. Förskolan ligger inne i ett bostadsområde med funkishus, och exteriören är med material och kulörer som flirtar med omgivande bebyggelse. Byggnaden gränsar i söder till ett vackert parkområde som kompletterar förskolegården.

Alla projekt