Solhus konceptbostäder

Nybyggnad av bostäder

Solhus konceptbostäder

Nybyggnad av bostäder

I samarbete med Request West AB har vi varit med och utvecklat ett koncepthus med helt ny teknik för uppvärmning och kylning av byggnader. Solhuset är ett bostadshus som tar till vara på solinstrålning för att temperera lägenheterna och generera varmvatten. Systemet är patenterat i hela världen och byggnaden har flera energisparande funktioner, från tillvaratagande av energi från solen till nedkylning av luft och system förvärmelagring.

Alla projekt