Societén Varberg

Verksamhetsanpassning

Societén Varberg

Verksamhetsanpassning

På uppdrag av Varbergs Fastighets AB har D OFFICE ritat en verksamhetsanpassad ombyggnad för entrén till restaurangen i Varbergs Societetshus.

Garderob och entréhall har byggts ut och optimerats för att möta det ökade behovet.

Projektet väntas vara färdigställt 2019.

Alla projekt