Slottsbergsskolan

Slottsbergsskolan

Trots en mycket trång byggrätt har D OFFICE, i egenskap av arkitekter och generalkonsult, lyckats utforma en ny skola i Västra Frölunda som uppfyller beställarens högt ställda krav på dagsljus, yteffektivitet och rumssamband. Slottsbergsskolan är projekterad på uppdrag av Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad och blir ett färgsprakande inslag i den modernistiska bostadsbebyggelsen i Västra Frölunda.

Slottsbergsskolan är en tvåparallellig F-6 skola med plats för ca 450 elever. I området finns det i dagsläget flera förskolor.

De pedagogiska lokalerna är organiserade för arbetslag med stor flexibilitet i rumsstorlekar och ger möjlighet till varierade studieplatser. Arbetslagen är grupperade runt en centralt placerad ljusgård som kan användas för bland annat samlingar, framträdanden och utställningar av elevprojekt. Skolan innefattar, utöver undervisningslokaler, även idrottssal, kulturskola och tillagningskök.

Fotograf: Bert Leandersson

Alla projekt