Skredsvik förläggning

Nybyggnad

Skredsvik förläggning

Nybyggnad

På uppdrag av Fortifikationsverket har D OFFICE arkitekter tagit fram förstudie och kalkylunderlag för nybyggnad av en ny förläggningsbyggnad i Skredsvik.

Byggnaden inrymmer utbildningslokaler, fyshall, administration, samt förläggningsrum med tillhörande funktioner för upp till 72 personer.

Exteriören är gestaltad för att att harmoniera med och smälta in i den omgivande miljön.

Alla projekt