Sjöfartsverket i Göteborg

Nybyggnad av lokaler

Sjöfartsverket i Göteborg

Nybyggnad av lokaler

Nybyggnad administrationslokaler och förläggning för lotsar.
Alla projekt