Rörmyren förskola

Förstudie

Rörmyren förskola

Förstudie

Rörmyren form har uppkommit från viljan att skilja verksamhetens administrativa och pedagogiska funktioner från varandra. Att ge alla lokaler goda förutsättningar vad gäller dagsljus har också varit ledande i designprocessen som lett fram till tre uppdelade, men samtidigt samspelande, enheter.

I arbetet med utformningen av förskolan har den omgivande grönskan varit viktig. Den har inspirerat till att arbeta med naturliga material och låta byggnaden representera såväl det hårda i berget med betong, som det mjuka med trä, grönt tak och gröna väggar. Byggnaden ska förhålla sig till och upplevas som en självklar del av den omgivande topografin. Den ska gestaltas med en långsiktig och hållbar materialitet. I markplan där barn vistas byter byggnaden material och får en mer inbjudande och varm karaktär som bjuder in till beröring. Formspråket utifrån tas med in i byggnaden i ett konceptuellt helhetstänk.

Alla projekt