Rolfstorps skola

Om- och tillbyggnad för elever åk 7-9

Rolfstorps skola

Om- och tillbyggnad för elever åk 7-9

Projektet omfattade bland annat nya salar för praktisk-estetisk verksamhet och nya uppehållsytor för eleverna.

Alla projekt