Projektutveckling bostäder

Förstudie

Projektutveckling bostäder

Förstudie

D OFFICE har under vintern 2019 tagit fram en idéskiss för utveckling av ett nytt flerbostadshus i södra Sverige.

Byggnaden knyter an till sin omgivning genom medvetna materialval och en byggnadshöjd som relaterar till området.

Alla projekt