Postmästargården

Inredning lunchrestaurang

Postmästargården

Inredning lunchrestaurang

D OFFICE arkitekter har på uppdrag av Varbergs kommun tagit fram ett inredningskoncept till den nya lunchrestaurangen i Stadshus C.

I projektet har det varit viktigt att skapa en trivsam miljö för spontana möten och en plats som binder samman stadshuset.

D OFFICE har även arbetat med inredningen till det nya ABW-kontoret som ligger i samma hus.

Projektet färdigställdes sommaren 2019.

Alla projekt