Pionen

Fastighetsutveckling

Pionen

Fastighetsutveckling

På uppdrag av Slottsviken fastighetsaktiebolag har D OFFICE genomfört en förstudie av om- och tillbyggnad av en handelsfastighet till blandfastighet med kommersiella lokaler och bostäder

Alla projekt