Påvelundsskolan

Nybyggnad och ombyggnad skola

Påvelundsskolan

Nybyggnad och ombyggnad skola

På uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg har vi projekterat en helt ny skola för tvåparallellig åk F-3 samt om- och tillbyggnad av intilliggande byggnad för tvåparallellig åk 4-6.

Den nya skolbyggnaden innehåller 8 klassrum med tillhörande grupprum, 4 fritidslokaler och särskola. Här finns också klassrum för NO, bild, slöjd och musik för alla klasser i låg- och mellanstadiet.

Entrén är ett stort rum genom två våningar med en generös trappa som också fungerar som samlingsplats. En liten scen gör det möjligt att samla alla eleverna för uppträdanden, filmvisning etc.

"Come grow with us" symboliserat med ett träd är ledord för skolans verksamhet. Träd- och lövmotiv återkommer därför på många platser både exteriört och interiört. Motiv från skolans idékoncept finns också synliggjort i den underbara mosaiken på väggen i entrén utförd av konstnär Lotta Söder på uppdrag av Konstrådet.

Den invändiga miljön har utformats i nära samarbete med Marie Berg som är ansvarig vid utbyggnad av nya skolor i Västra Göteborg. Den vackra helheten är ett tydligt resultat av det engagemang och nära samarbete avseende färgsättning, materialval och inredning som löpt genom hela projekteringsprocessen.

Byggherrerepresentanter och ansvariga för projektet från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad har varit projektledare Stefan Knutsson och Lina Baldursdottir.

Projekteringen påbörjades 2014 och skolan invigdes den 28 mars 2016.

Alla projekt