Nösnäsgymnasiet reception

Reception, fast inredning

Nösnäsgymnasiet reception

Reception, fast inredning

På uppdrag av Stenungsund kommun har D OFFICE ritat en ny receptionsdisk i Nösnäsgymnasiets entré. Uppdraget var att skapa en publik entré som välkomnar skolans besökare.

Alla projekt