Nolehultsvägens nya förskola

Nybyggnad förskola

Nolehultsvägens nya förskola

Nybyggnad förskola

I Göteborgs norra stadsdel Tuve har D OFFICE ritat Nolehultsvägens nya förskola.

Miljön runt förskolan präglas av kuperad skogsterräng, öppna gräsytor och villabebyggelse.

Förskolebyggnaden är planerad i två plan, och till sin kontur anpassad efter den angränsande topografin. Från plan två länkas byggnaden samman med det omgivande landskapet via en gångbro.

Nolehulsvägens nya förskola erbjuder en flexibel miljö med öppenhet och transparens så väl som avskildhet.

Förskolan har 8 avdelningar och stod färdig i november 2017.

Alla projekt