Midsommargården

Nybyggnad äldre-/demensboende

Midsommargården

Nybyggnad äldre-/demensboende

Nybyggnad av särskilt boende/demensboende i partnering med ByggDialog och Varbergs Fastighets AB.

Boendet omfattar bl.a. 60 boendeplatser, leveranskök, gemensamhetsytor och dagverksamhet för dementa.

Utformningen är framtagen i nära samverkan med Socialförvaltningen i Varberg och återspeglar deras önskemål om ett modernt sätt att bedriva verksamhet för personer med särskilda behov. Varje boendeenhet ligger samlad runt en atriumgård som de boende fritt kan röra sig runt. På så sätt undviker man återvändskorridorer, personalen får mycket god överblick och man kan skapa en hemlik miljö för de boende. Många dementa rör sig mycket, vilket underlättas av den speciella planlayouten som uppmuntrar till rörelse inom den egna enheten. Även färgsättning och materialval i byggnaden har utformats efter de dementas särskilda behov.

Varje boendelägenhet har ett eget pentry och badrum, och varje boendeenhet har ett gemensamt kök och vardagsrum där boende och personal möts.

Ett större aktivitetsrum i anslutning till huvudentrén fungerar som samlingspunkt och gemensamt vardagsrum för hela boendet. Där kan besökare, boende och personal mötas till vardags, likväl som vid större firanden och högtider.

Det nya boendet invigdes i början av 2021.

Fotograf: Natalie Greppi

Alla projekt