Lilla Skintebovägen 8, förskola

Nybyggnad förskola

Lilla Skintebovägen 8, förskola

Nybyggnad förskola

På uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg ritar D OFFICE en ny förskola i Skintebo.

Den nya förskolan inrymmer 10 avdelningar för sammanlagt 180 barn och 35 pedagoger. Beräknad byggnadsyta är ca 2000 m2 LOA exklusive teknikutrymmen.

Verksamheten kommer att bedrivas i tre spår, i vilka två eller fyra avdelningar samverkar kring gemensam pedagogik.

Förskolan har utformats för att värna om befintliga arkitektoniska värden, samtidigt som den kommer att upplevas som ett nytt inslag i miljön tack vare egna uttryck i material och form. Med träpanel, fasadförskjutningar och takutsprång skapas en intim skala som speglar den omgivande villabebyggelsen

Motto för förskolans verksamhet är de fyra elementen jord, vatten, luft och eld. Dessa teman återspeglas i utemiljön i form av bland annat vindsnurror, odlingslådor, vattendrag och en grillplats för lunch i det fria.

Färdigt FU beräknas vara klart i oktober 2017.

Alla projekt