Kv. Serum

Idékoncept, bostäder

Kv. Serum

Idékoncept, bostäder

D OFFICE arkitekter deltog i en tävling där uppdraget var att ta fram ett koncept för förtätning av ett bostadskvarter i Falkenberg. Målet var att skapa ett inkluderande område med attraktiva boendemiljöer samt att öka den ekologiska hållbarheten.

Kv Serum ligger i gränslandet mellan förortens villabebyggelse och Falkenbergs expanderande centrum. För att kunna ta till vara på småhusbebyggelsens charm och samtidigt möta framtidens krav på urbanisering och expansivt bostadsbyggande arbetade vi med byggnader i många olika skalor som hålls samman med ett gemensamt formspråk. Förslaget är utformat för att möta platsens olika skalor och karaktärer och skapa ett område med tydlig karaktär och stark granngemenskap, samtidigt som många olika målgruppers behov kan uppfyllas.

Förslaget skapar en ny port mot Falkenberg med en skala som skiftar från mindre parhus till större flerbostadshus. I tomtens sydöstra hörn får området sin mest urbana karaktär i anknytning mot staden, med en solig piazza mot vägen och högre bostadshus som markerar infarten till Falkenbergs centrum.

Alla projekt