Kv Läkaren

Ombyggnad, butikslokaler

Kv Läkaren

Ombyggnad, butikslokaler

Ombyggnad och verksamhetsanpassning av före detta banklokal.

Nya butikslokaler och fasadändring.

Alla projekt