Kavåsskolan

Nybyggnad och ombyggnad

Kavåsskolan

Nybyggnad och ombyggnad

Nybyggnad av förskola, nybyggnad kök och matsal samt ombyggnad för moderna undervisningsformer.

Alla projekt