Kärnegårdens förskola

Nybyggnad förskola

Kärnegårdens förskola

Nybyggnad förskola

På uppdrag av Varbergs Kommun har D OFFICE arkitekter tagit fram förstudie och kalkylunderlag för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök i två plan i stadsdelen Brunnsberg i Varberg. Verksamhetens pedagogik har varit styrande för utformningen och förstudien är framtagen tillsammans med kommun, förskolechef och pedagoger.

Byggnaden ligger på en skogsbeklädd tomt som är kraftigt kuperad. För att säkerställa god tillgänglighet är förskolan trappad efter terrängen. Byggnadens karaktär är anpassad efter den omgivande skogen med naturmaterial och dova toner som harmoniserar med omgivningen.

Varje avdelning har en egen entré mot gården. Fyra avdelningar är placerade i markplan och två avdelningar, för de äldre barnen, nås via en loftgång. Alla avdelningar är även anslutna till ett gemensamt inomhusstråk i två plan med matsal och ateljéer. Stråket är varierat med olika stora rumsligheter och takhöjder. Det binder samman avdelningarna och skapar goda förutsättningar för ett aktivt samarbete. I anslutning till inomhusstråket finns även mindre ateljéer som samutnyttjas mellan avdelningarna två och två.

Alla projekt