Internationella skolan i Gårdsten ISGR

Om- och tillbyggnad av skola

Internationella skolan i Gårdsten ISGR

Om- och tillbyggnad av skola

Om- och tillbyggnad av årskurs 5-9 skola.

Undervisningslokalerna har byggts om för att anpassas till moderna undervisningsformer. De olika huskropparna har byggts samman med en ny innergata som är träffpunkt för eleverna med möjlighet att användas kvällstid för fritids- och kulturaktiviteter.

Alla projekt