Herrgårdsskolan om- och tillbyggnad

Förstudie

Herrgårdsskolan om- och tillbyggnad

Förstudie

Herrgårdsskolan är en F-6 skola som på sikt är tänkt att omvandlas till en F-3 skola. Skolbyggnaderna består idag av en samling hus från olika tider, varav ett ingår i ett bevaringsprogram. Förstudien behandlar en permanent ökning med ca 150 elever, vilken kräver en utbyggnad och omorganisering av befintliga lokaler. Vårt förslag redovisar viss ombyggnad av befintliga lokaler samt en tillbyggnad med plats för ett till arbetslag.

Alla projekt