Hasselhöjden

Nybyggnad av bostadshus

Hasselhöjden

Nybyggnad av bostadshus

D OFFICE har på uppdrag av Stenungsundshem ritat förslag på tre punkthus i området Hasselhöjden i Stenungsund.

De nya husen är placerade som hus i park och binder samman den befintliga bebyggelsen i området.

Punkthusen är utformande som fyrspännare i 6-8 våningar som är fint anslutna till omkringliggande mark och vegetation.

De tre husen möjliggör totalt cirka 88 lägenheter. Fasaderna är ljusa i sin utformning och föreslås skifta i fasadmaterial.

Alla projekt