Hamnservice Lysekil

Nybyggnad

Hamnservice Lysekil

Nybyggnad

På uppdrag av Lysekils kommun har D OFFICE arkitekter ritat en ny byggnad för hamnservice i Lysekils hamn.

Nybyggnaden ersätter en befintlig hamnservicebyggnad som bedömts som uttjänt.

Byggnaden innefattar lokaler för anställda inom hamnservice samt wc, duschar och kök för besökande i hamnen.

Utöver hamnservicebyggnaden innefattar projektet även nya bryggor och gradänger i anslutning till byggnaden.

Alla projekt