Göteborgs Universitet

Inredning av lokaler för undervisning och administration

Göteborgs Universitet

Inredning av lokaler för undervisning och administration

Inredning av:

-KK2

-Annedal hus E

-Humanisten

-Annedalsseminariet

-Botaniska institutionen

-Filmvetenskap

-Genusforskningen

-HDK

-Nya pedagogen

-GRI

Alla projekt