Glöstorpsskolan

Nybyggnad skola 4-9

Glöstorpsskolan

Nybyggnad skola 4-9

Glöstorpsskolan är en ny skola för åk 4-9 som just nu håller på att byggas i Tuve.
Här kommer det att finnas plats för 700 elever i åldrarna 10-15 år.

Skolans fasad är huvudsakligen klädd i skifferplattor vars färg och struktur skiftar i takt med solljuset.
Entrépartier vissa fönster har en omfattning av corten som förstärker skifferstenens rostiga toner.

Interiört har skolan ett centralt beläget stråk som stäcker sig genom hela byggnaden och skapar liv och rörelse i skolan.
Stråket leder till byggnadens stora samlingspunkt , där en stor gradäng tillsammans med matsalen skapar möjligheter för alla typer av samlingar och event.
Färgskalan invändigt går i dova blå, grå och orange nyanser som speglar fasadens skiftande uttryck.

D Office har gestaltat och projekterat skolan på uppdrag av PEAB med Göteborgs Stad Lokalförvaltningen som byggherre.
Skolan beräknas stå klar 2021.

Fotograf: Markus Esselmark

Alla projekt