Gamlebyskolan

Projektutveckling av äldre skola till kontor

Gamlebyskolan

Projektutveckling av äldre skola till kontor

Skolbyggnad ca. 100 år gammal.

Verksamheten är inte längre i bruk men används som provisorisk evakueringsfastighet.

Vårt uppdrag blev att ta fram förslag på hur man kan renovera och modellera fram arbetsplatser.

Vi gjorde bedömning av underhåll/kostnad för att bevara. Viktigt att beakta var att byggnaden utgör en viktig del av den gamla stadskärnan i Varberg.

Förstudie pågår för renovering. Lokalerna ska rustas upp och återställas på ett sätt som tar hänsyn till ursprungligt utseende. Lokalerna kommer framöver att upplåtas som kontor.

Alla projekt