Försvarets sjukvårdscentrum

Nybyggnad av vårdfastighet

Försvarets sjukvårdscentrum

Nybyggnad av vårdfastighet

Som en del av försvarsbeslutet 2005 ingick att flytta Försvarets Sjukvårdscentrum FSC från Försvarsmedicinskt centrum i Göteborgs svarar för riksomfattande utbilning inom särskild krigssjukvård och svarar också för utbildning och beredskap för hjälpinsatser vid internationella katastrofer.

Byggnaderna ligger inom försvarsmaktens område på Käringberget i Göteborg. Projektet innebar både ombyggnad av bef undervisningslokaler och nybyggnad av bl a huvudentré och ambulanshall.

Den vita huskroppen är i huvudsak teorilokaler, den svarta byggnaden innehåller lokaler för träning i praktisk sjukvård.

Alla projekt