Böskolan tillbyggnad

Förstudie

Böskolan tillbyggnad

Förstudie

Böskolan grundades i slutet av 1800-talet och dess äldsta del som är från 1889 består av en träbyggnad med två våningar. Från denna tid finns också en lärarbostad som idag används för skolans verksamhet. I början av 40-talet byggdes skolan ut i funktionalistisk stil och i samband med detta gjordes också de äldre byggnaderna om och deras fasader anpassades till den nya byggnaden med puts. Då skolan växer har verksamheten behov för ytterligare lokaler och D OFFICE har på uppdrag av Göteborgs stad genomfört en förstudie för hur skolan kan byggas till.

Tillbyggnaden som har föreslagits är i anslutning till skolans B-hus och innefattar två klassrum med tillhörande grupprum samt en hemkunskap. Placeringen möjliggör också en utbyggnad av den befintliga matsalen och samverkan mellan denna och hemkunskapen. Den nya entrén har placerats något inskjuten från befintligt fasadliv för att markera skarven mellan ny och befintlig byggnad. Alla projekt