Askimsskolan tar form

Nu har vi ritat klart den nya Askimsskolan för barn i åk F-6. De gamla skolbyggnaderna rivs och eleverna skall få en ny sammanhängande byggnad med fina hemvister, spännande lokaler för praktiskt/estetiska ämnen och en stor idrottshall, Skolan skall bli arbetsplats för 478 elever och 44 pedagoger. Vi renoverar också den äldsta skolbyggnaden som ligger i mitten på skolgården, här skall administration och elevhälsa hålla till.


Läs vidare