Byggplatsbesök på Glöstorpskolan

2018 påbörjade vi det tidiga skissarbetet på nya Glöstorpskolan, och nu står det en helt ny skolbyggnad på tomten vid Tuve centrum.

Många av de invändiga ytskikten är färdigställda och det går att få en försmak av hur den invändiga miljön kommer att se ut.

Den stora trappan på bilden utgör byggnadens hjärta och blir en viktig mötesplats för alla som ska leva och verka i byggnaden.

D OFFICE har gestaltat och projekterat skolan på uppdrag av PEAB med Göteborgs Stad Lokalförvaltningen som byggherre.


Läs vidare