På spaning i Långedrag

Den nya skolan i Långedrag börjar ta form! Det byggs för fullt på insidan, men redan nu går det att se hur exteriören kommer att se ut.

Fasaden mot skolgården är utformad med lekfulla vinklar som skapar god kontakt mellan byggnad och gård. Skolan har en fasad av mörkt trä, fönster som släpper in generöst med ljus och färgglada, sittvänliga burspråk. Takterrassen erbjuder barnen en ny lärmiljö med bland annat stafflier, odlingsbänkar och utsikt över skolgården.

D OFFICE har gestaltat och projekterat skolan på uppdrag av Göteborgs Stad Lokalförvaltningen. När den står färdig kommer det att finnas plats för 240 elever i åldrarna 6-12 år.


Läs vidare