Vi bygger miljösmarta bostäder

I en glänta mellan granar och mossbeväxta klippor i Skra Bro kommer ett helt nytt bostadsområde att växa fram.
D OFFICE har, i samarbete med Slottsviken fastighetsbolag, valts ut som en av aktörerna som ska förverkliga visionen om ett nytt närcentrum i Torslanda.

Med närhet till både havet och skogen utvecklar vi ett tjugotal miljösmarta bostäder som en del av vårt koncept SMART Community.
Vi nöjer oss inte med energieffektiva byggnadstekniska lösningar, utan satsar även på funktioner som uppmuntrar till en klimatneutral livsstil och en stark granngemenskap.


Läs vidare