Modell-workshop

modell-workshop utställningspaviljong

Modell-workshop

modell-workshop utställningspaviljong

Syftet med denna workshop är att ta fram D OFFICE tävlingsförslag till utställnings-paviljong under high line i New York. Med hjälp av modeller och materialstudier skall vi finna en form som både uppfyller programkraven, men även erbjuder en unik upplevelse för besökaren. Målet är att utforska hur överblivna platser i staden kan omvandlas till nya typer av urbana rum.

Medverkande: D OFFICE & Alexandra Gustafson (arkitekt)

Alla projekt