Arkitektur och identitet

studieresa

Arkitektur och identitet

studieresa

Louisianas utställning New Nordic tar upp frågor kring nutida nordisk arkitektur ur flera olika aspekter. En pågående omvärdering av förhållandet till plats baserat bl a på Christian Norberg-Schulz teorier om genus loci och arkitekturens kopplingar till fenomenologi. Exempel på hur tankarna kring det nordiska välfärdssamhället yttrar sig i stadsplanering och vid utformning av gemensamma sociala institutioner. En studie av idéer om utformning av staden som gemensamt rum och hur de tidigare begreppen stad/land i dag omvärderas och allt mer betraktas som ett sammanhållet system.

Alla projekt