Fastighetsutveckling hotell

Tillbyggnad friluftsanläggning

Fastighetsutveckling hotell

Tillbyggnad friluftsanläggning

Mitt i Hallands bokskogar ligger en friluftsgård med stuganläggning och hotell.

D OFFICE har tagit fram ett förslag på en utbyggnad av hotelldelen samt en tillbyggnad för yoga och konferens.

Båda förslagen är varsamt anpassade till den befintliga miljön, med en utformning och färgsättning som talar med den befintliga huvudbyggnaden.

Alla projekt