Böskolan växer

På uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg ritar D OFFICE just nu en tillbyggnad till den anrika Böskolan.
Skolan grundades i slutet av 1800-talet och har sedan dess tagit emot skolelever i åldrarna 6-15 år.

Den utvändiga gestaltningen är framtagen i samarbete med en antikvarie och blir ett subtilt tillägg till de befintliga byggnaderna.
Tillbyggnaden är placerad bakom huvudbyggnaden och anpassar sig till terrängen och de befintliga träden på gården.

Den nya delen dockar an till den gamla lärarbostaden och inrymmer en hemkunskapssal och ett klassrum.
Bygget är planerat att påbörjas under 2021.


Läs vidare