Inflyttning i Svenshögens nya LSS-boende!

Under sommaren färdigställdes det nya LSS-boendet i Svenshögen.

D OFFICE har, på uppdrag av Stenungsundshem AB ritat boendet med 6 stycken lägenheter samt tillhörande personal- och gemenskapsytor.

Byggnaden är placerad på en tomt som har skogen i ryggen och är utformad för att ge en varm och naturnära boendemiljö.
Med sina förskjutna sadeltak får byggnaderna en spännande siluett, samtidigt som de refererar till klassiska lador i sitt formspråk.

Mellan de två huskropparna finns en skyddad innergård för de boende med direkt koppling till de invändiga gemenskapsytorna.


Läs vidare