D OFFICE ritar Hallernas nya högstadieskola!

D Office arkitekter har fått i uppdrag av Stenungsundshem att rita en ny högstadieskola i Stenungsunds kommun.
Skolan ska byggas i anslutning till Hallernas låg- & mellanstadieskola.

Fastigheten rymmer även en nybyggd idrottshall och tanken är att verksamheterna ska kunna samverka inom området.
Den nya högstadieskolan planeras för 600 elever i åldrarna 13-15 år.


Läs vidare